Jūnijs
BET MOZUS TAUTAI TEICA: "NEBAIDIETIES, PALIECIET UN SKATIET KUNGA GLĀBŠANU."
2Moz 14:13
Lai top gaisma

Mans Ziemassvētku stāsts

Svētdien, 14. decembrī, Ārlavas ev. luteriskajā baznīcā notika trešās Adventes dievkalpojums. Dievnams bija gaišs un sakopts. Caur augsto logu rūtīm balti saulesstari kā svētīdami sagaidīja ikvienu baznīcēnu.
3. janvāris 2009

Ārlavas svētki

Svētdien, 8. jūnijā, Kandavas iecirkņa Ārlavas draudzei būs divkārši svētki – šajā dienā tiks svinēta gan draudzes 625 gadu jubileja, gan baznīcas ēkas 215-tā pastāvēšanas gadskārta. Īpaši aicinātas jubilejas svinībās ir kaimiņu draudzes un ikviens, kuram ir kāda saistība ar Ārlavu pagājušos laikos vai šodien. 

6. jūnijs 2008

Ārlavas draudze gatavojas jubilejas svinībām

Svētdien, 10. februārī pēc dievkalpojuma Ārlavas baznīcas sakristejā bija sasaukta draudzes padomes sēde ar mērķi gatavoties draudzes jubilejas svinībām jūnija sākumā.Draudzes padome lēma, ka svētku dienai paredzamas divas daļas – jubilejas svētku dievkalpojums un saviesīgi tematiskā daļa.
12. februāris 2008

Baltvāciešu ģimenes Ārlavā atrod savas ciltsmātes kapavietu

Aizvadītajā sestdienā, kad Ārlavā spīdēja spoža jūlija saule un pūta rietenis, pa savām senču pēdām – bijušo Ārlavas mācītāju Kārļa Fridriha Jēkaba Hūgenbergera (1814-1851) un Kārļa Gideona Urbāna (1851-1891) darbības vietām – pastaigājās un savā dzimtas vēsturē kavējās divas baltvāciešu ģimenes.
27. jūlijs 2007

Ārlavas baznīca tagad atrodama arī internetā

Ārlavas draudzē šajās dienās priecājas par nozīmīgu jaunumu — ir gatava draudzes interneta mājas­lapa www.arlavasbaznica.lv. Mājaslapa tapa ar Latvijas Evaņ­ģēliski luteriskās baznīcas konsistori­jas atbalstu. Gan paši draudzes lo­cekļi, gan citi interesenti tajā varēs atrast ļoti daudzpusīgu informāciju.

10. janvāris 2007

Pabeigta ziedojumu akcija Ārlavas baznīcas jumta remontam

Janvāra vētra Ārlavas dievnama jumta segumu tik viegli kā pankūku no pannas sarullēja milzu rituļos un nometa gan pie ēkas, gan tālu no tās. Nokrišņi varēja sabojāt kvalitatīvās par lielu naudu restaurētās ērģeles, un būtu cietušas arī baznīcas iekštelpas.

10. janvāris 2007

Pēdējā atgriešanās. Aina Zemdega 1924-2006

Šī ga­da 4. ap­rī­lī sa­vu ze­mes dzī­vi bei­dza dzej­nie­ce un mūzikas skolotāja Ai­na Zem­de­ga. Vi­ņa vēlējās sa­vu pēdējo at­du­sas vie­tu at­rast ģi­me­nes kapos pie Ār­la­vas baz­nī­cas, ne­tā­lu no vi­ņas bēr­nī­bas un jau­nī­bas dzī­ves vie­tas - Lu­bes dzir­na­vām.
6. janvāris 2007

TĒVA MĀJAS PASAULĒ IR TIKAI VIENAS

Vēl rudens cīnījās ar vasaras siltumu, kad Talsos no tāliem ceļiem ieradās stalts, nedaudz iesirms vīrs. Viņa pareizajā, bagātajā latviešu valodā varēja just īpatnu akcentu. Reizēm viņš meklēja kādu piemirstu jēdzienu, reizēm lietoja kādu vecvārdu. Bet mūsu novada viesis bija Huberts Jēniks. Ārlavas, Valdemārpils Rojas draudžu mācītāja Jēnika jaunākais dēls, kurš kopā ar vecākiem no Latvijas repatriējās uz Vāciju 1939. gadā un mūsu valstī kopš tā laika nav bijis ne dienu, ne stundu. Viņam toreiz bija divpadsmit gadu...
29. decembris 2006

Studenti piedalījās bijušā Ārlavas pagasta teritorijas sakopšanā

Sestdien gandrīz simts Biznesa augstskolas „Turība” sabiedrisko attiecību fakultātes studenti piedalījās Ārlavas novada fonda sadarbībā ar Valdemārpils domi organizētajā talkā.
25. decembris 2006

Ārlavnieki atskatījās pagasta vēsturē

Sestdien Ārlavas baznīcā notika īpašs dievkalpojums, kurā uz Ārlavas pagasta vēsturi varēja atskatīties muzikālos priekšnesumos un liecībās par cilvēkiem, kas savulaik daudz paveikuši pagasta labā. Baznīcā arī atklāja piemiņas plāksni pirmajiem pagasta kultūras un izglītības darbiniekiem.
25. decembris 2006
12

Mazais svētbrīdis

Lai jūsu sirdis ir pie Kunga, mūsu Dieva.
1Ķēn 8:61

Pāvils raksta: Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirs- dams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi – iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū.
Flp 3:13–14

Māc 11:1–8
Gal 5:16–24
Mt 16:13–20

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »