Maijs
VISS MAN IR ATĻAUTS, BET NE VISS MAN DER, VISS MAN IR ĻAUTS,
BET NEKAM PĀR MANI NEBŪS VARAS.
1Kor 6:12
Lai top gaisma

Ārlavas draudze gatavojas jubilejas svinībām

iesūtīts: 2008.02.12 20:12
Svētdien, 10. februārī pēc dievkalpojuma Ārlavas baznīcas sakristejā bija sasaukta draudzes padomes sēde ar mērķi gatavoties draudzes jubilejas svinībām jūnija sākumā.Draudzes padome lēma, ka svētku dienai paredzamas divas daļas – jubilejas svētku dievkalpojums un saviesīgi tematiskā daļa.

Mārcis Zeiferts, 2008. gada 12. februārī

Svētdien, 10. februārī pēc dievkalpojuma Ārlavas baznīcas sakristejā bija sasaukta draudzes padomes sēde ar mērķi gatavoties draudzes jubilejas svinībām jūnija sākumā. Draudzes padome lēma, ka svētku dienai paredzamas divas daļas – jubilejas svētku dievkalpojums un saviesīgi tematiskā daļa.

Svētku dievkalpojumā draudze gaidīs bīskapu Pāvilu Brūveru. Bīskapam šī būs pirmā draudzes apmeklējuma reize pēc ievešanas amatā un kalpošanas uzsākšanas Liepājas diecēzē.

Saviesīgi tematisko daļu draudze organizēs kopīgi ar Ārlavas fondu. Bez tā, ka plānota fotoizstāde ar seno laiku uzņēmumiem no Ārlavas pagasta un draudzes dzīves, būs ielūgti lektori, kuri ārlavniekus rosinās pētīt savas ģimenes ciltskokus un apzināties dzimtas saknes. Ar šo aicinājumu Ārlavas fonds dosies arī uz apkārtnes skolām, kā arī aicina ikvienu jau tagad bez vecuma ierobežojuma sākt dzimtas ciltskoka izpēti. Sagatavotos darbus izvērtēs un par tiem runās Ārlavas svētkos.

Internetā ir meklējamas divas izziņas avotu vietnes turpmākiem pētījumiem, uz kurām dotas norādes šī raksta noslēgumā. Īpaši ir izceļama unikālā radurakstu datu bāze, kura vēl atrodas tapšanas stadijā, bet jau šobrīd aptver lielu daļu Latvijas draudžu metriku grāmatas ar dzimšanas, kristību, iesvētību, laulību un miršanas ziņām. Ārlavas raduraksti, piemēram, šajā interneta datu bāzē meklējami laika posmā no 1755. gada līdz 1905. gadam. Par laika posmu no 1906.g. izziņas meklējamas rajona Dzimtsarakstu nodaļā, kā arī Dzimtsarakstu departamentā Rīgā.


Attēlā: Ārlavas draudzes metriku grāmatas atvērums no 1755.g., kad draudzē kalpoja mācītājs Georgs Heinrihs Loskīls

Ārlavas draudzes jubilejas iemesli ir vairāki. Vēstures avotos minētā senākā liecība par draudzi ir no 1383. g., tātad – 625. gadi. Pašreizējai dievnama ēkai – 215. gadi. Ir zināms, ka iepriekšējie Ārlavas dievnami celti no koka, tomēr laika gaitā tie gājuši zudībā un tā vietā ar apkārtnes muižu atbalstu vairāku desmitu gadu garumā celts pašreizējais mūra dievnams. Luterāņu mācītāji vārdi vācu un latviešu draudzei zināmi kopš 1582. gada.


Jubilejas svētku dievkalpojums LELB Kandavas iecirkņa Ārlavas evaņģēliski luteriskajā draudzē notiks 8. jūnijā plkst. 9:30. Īpaši aicinātas jubilejas svinībās ir kaimiņu draudzes un ikviens, kuram ir kāda saistība ar Ārlavu pagājušos laikos vai šodien.  


Informācijas avoti:


  
« atpakaļ

Mazais svētbrīdis

Mozus tiem sacīja: "Ņemiet šos vārdus, ko es jums šodien pavēlēju, pie sirds, jo tā jums nav nekāda nieka lieta, bet gan jūsu dzīvība.
5Moz 32:46,47

Gars dara dzīvu, miesa nelīdz nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir Gars un dzīvība.
Jņ 6:63

Sak 6:1–19
1Jņ 5:1–12
Mt 11:16–24

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »