Maijs
VISS MAN IR ATĻAUTS, BET NE VISS MAN DER, VISS MAN IR ĻAUTS,
BET NEKAM PĀR MANI NEBŪS VARAS.
1Kor 6:12
Lai top gaisma
LITURĢISKAIS KALENDĀRS 2021

GADA LOZUNGS: Topiet līdzcietīgi, 
kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.
Lk. 6, 36


Janvāris

Daudzi saka: kaut mēs redzētu labu!
Sava vaiga gaišumu
cel pār mums, Kungs!
Ps. 4, 7

1. janvāris, Jaungada diena, Jēzus vārda došanas diena
3. janvāris, Otrā ar vārdiem svētdiena pēc Ziemsvētkiem
6. janvāris, Zvaigznes diena, Epifānija
10. janvāris, Svētdiena pēc Zvaigznes dienas
13. janvāris, Mūsu Kunga Kristība
17. janvāris, Otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas
24. janvāris, Trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas
31. janvāris, Septuagesima, Trešā svētdiena pirms Gavēņa laika

Februāris
 

„Priecājieties par to, 
ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.” 
Lk. 10, 20

2. februāris, Sv. Simeona diena, Sveču diena
7. februāris, Sexagesima, Otrā svētdiena pirms Gavēņa laika
14. februāris, Esto mihi, svētdiena pirms Gavēņa laika
17. februāris, Gavēņa un Ciešanu laika sākums, Pelnu diena
21. februāris, Invocabit, Gavēņa laika pirmā svētdiena
24. februāris, Sv. Matija diena
28. februāris, Reminiscere, Gavēņa laika otrā svētdiena

Marts 

Jēzus atbildēja: 
“Es jums saku: ja viņi klusēs, 
tad akmeņi brēks.” 
Lk. 19,40

7. marts, Oculi, Gavēņa laika trešā svētdiena
14. marts, Laetare, Gavēņa laika ceturtā svētdiena
19. marts, Sv. Jāzepa diena
21. marts, Judica, Ciešanu laika pirmā svētdiena
25. marts, Marijas pasludināšanas diena
28. marts, Palmarum – Pūpolsvētdiena, Ciešanu laika otrā svētdiena

Aprīlis

Viņš ir neredzamā Dieva attēls, 
visas radības pirmdzimtais. 
Kol. 1,15

1. aprīlis, Viridium – Zaļā ceturtdiena
2. aprīlis, Pasha – Lielā piektdiena
3. aprīlis, Klusā sestdiena
4. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
5. aprīlis, Otrās Lieldienas
11. aprīlis, Quasi modo geniti – Baltā svētdiena
18. aprīlis, Misericordia Domini – Trešā Lieldienu svētdiena 
25. aprīlis, Jubilate – ceturtā Lieldienu svētdiena, Sv. Marka diena

Maijs 

Ver savu muti mēmo vietā,
aizstāvi visus, 
kam spēki zūd. 
Sak. 31, 8 

2. maijs, Cantate – Piektā Lieldienu svētdiena
9. maijs, Rogate – Sestā Lieldienu svētdiena, Mātes diena
11. maijs, Apustuļu Filipa un Jēkaba diena
13. maijs, Debesbraukšanas diena
16. maijs, Exaudi – Septītā Lieldienu svētdiena
23. maijs, Svētā Gara svētki – Vasarsvētki
24. maijs, Otrie Vasarsvētki
30. maijs, Trinitatis – Trīsvienības svētki

Jūnijs
 

Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. 
Apd. 5, 29

6. jūnijs, Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11. jūnijs, Sv. Barnabas diena
13. jūnijs, Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
20. jūnijs, Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
24. jūnijs, Sv. Jāņa Kristītāja diena
27. jūnijs, Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
29. jūnijs, Apustuļu Pētera un Pāvila diena

Jūlijs
 

Dievs nav tālu nevienam no mums. 
Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam. 
Apd. 17, 27 

4. jūlijs, Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11. jūlijs, Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
18. jūlijs, Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
22. jūlijs, Sv. Marijas Magdalēnas diena
25. jūlijs, Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
Apustuļa Jēkaba (vecākā) diena

Augusts
 

Pievērs, Kungs, ausi un klausies, 
atver, Kungs, acis un redzi! 
2. Ķēn. 19, 16

1. augusts, Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
6. augusts, Mūsu Kunga Apskaidrošanas diena
8. augusts, Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
14. augusts, Bīskapa Meinarda diena 
15. augusts, Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
Marijas aizmigšanas diena 
22. augusts, Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
24. augusts, Apustuļa Bartolomeja diena
29. augusts, Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
Jāņa Kristītāja asinsliecības diena

Septembris 

Jūs sējat daudz, bet pļaujat maz,
jūs ēdat, bet sāta nav,
jūs dzerat, bet veldzes netiek,
jūs velkat drānas, bet siltuma nav,
ko algādžos nopelnījuši,
tas aiziet kā caurā maisā! 
Hag. 1,6
 
5. septembris, Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
12. septembris, Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
19. septembris, Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
21. septembris, Apustuļa un evaņģēlista Mateja diena
26. septembris, Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
29. septembris, Erceņģeļa Mihaēla un visu eņģeļu diena

Oktobris
 

Būsim uzmanīgi cits pret citu, 
rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. 
Ebr. 10, 24 

3. oktobris, Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, Pļaujas svētki
10. oktobris, Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
17. oktobris, Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
18. oktobris, Evaņģēlista Lūkas diena
24. oktobris, Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
28. oktobris, Apustuļu Sīmaņa un Jūdas diena
31. oktobris, Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
Reformācijas svētki – Ticības atjaunošanas svētki

Novembris
 

Un Kungs lai vada jūsu sirdis mīlestībā 
uz Dievu un Kristus izturībā. 
2. Tes. 3, 5 

1. novembris, Visu svēto diena
7. novembris, Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
14. novembris, Divdesmit piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
18. novembris, Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena
21. novembris, Mūžības svētdiena
28. novembris, Adventa pirmā svētdiena
30. novembris, Apustuļa Andreja diena

Decembris 

Dziedi un līksmojies, 
Ciānas meita!
Jo, redzi, es nāku,
es mitīšu pie tevis! –
saka Kungs. 
Cah. 2, 14 

5. decembris, Adventa otrā svētdiena
12. decembris, Adventa trešā svētdiena
29. decembris, Adventa ceturtā svētdiena
21. decembris, Apustuļa Toma diena
24. decembris, Ziemassvētku vakars, Kristus piedzimšanas svētvakars
25. decembris, Kristus piedzimšanas svētki, Pirmie Ziemassvētki
26. decembris, Otrie Ziemassvētki, diakona un martīra Stefana diena
27. decembris, Apustuļa un evaņģēlista Jāņa diena
28. decembris, Bezvainīgo bērnu un martīru diena
31. decembris, Vecgada diena

Mazais svētbrīdis

Mozus tiem sacīja: "Ņemiet šos vārdus, ko es jums šodien pavēlēju, pie sirds, jo tā jums nav nekāda nieka lieta, bet gan jūsu dzīvība.
5Moz 32:46,47

Gars dara dzīvu, miesa nelīdz nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir Gars un dzīvība.
Jņ 6:63

Sak 6:1–19
1Jņ 5:1–12
Mt 11:16–24

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »