Maijs
VISS MAN IR ATĻAUTS, BET NE VISS MAN DER, VISS MAN IR ĻAUTS,
BET NEKAM PĀR MANI NEBŪS VARAS.
1Kor 6:12

Ērģeles

Ārlavas baznīcas ērģeles būvējis Rīgas ērģeļbūvētājs Augusts Martins. Instruments tapis 2 posmos, no kuriem pirmais datējams ar 1848. gadu, bet otrs – apmēram 20 gadus vēlāk – ap 1870. gadu. [1] 

Ērģeļu tapšanu 2 posmos apliecina arī uz apbūves sienas atrodamais uzraksts: “Neu erbaut von A.Martin Riga/Vergrößert” - “No jauna būvējis A. Martin Rīga/paplašinātas” [2] 

Ir ziņas, ka ap 1866. gadu pie instrumenta darbojies F. Weißenborn. [3] Īsti gan nav zināms, ko tieši viņš darījis. 

Pirmais A. Martin darinājums Ārlavas baznīcai bija vienmanuāļa ērģeles ar 6 manuāļa reģistriem un 1 pedālī. Gan manuāļa, gan pedāļa vējlādes novietotas blakus uz viena rāmja. Paplašinot piebūvēts 2. manuālis, 1. manuāli saglabājot nemainīgu. Tāpat arī piebūvētas jaunas plēšas. 

Izmaiņas skārušas instrumentu arī vēlākos gados. Uz ērģeļu luktas novietotas līdzās apbūvei glabājas cauras plēšas, kuras acīmredzot kalpojušas līdz 1939. gadam. Pēc stila tās gan neatgādina A. Martina darinājumu. 

Kā liecina uzraksts uz apbūves sienas: „Ērģeles tīrītas un skaņotas un jaunas plēšas uzstādītas no firmas A. Krans Rīgā 1939. g. 6. dec. R. Černovskis”. Acīmredzot šajā pašā reizē notikusi arī vējlāžu pabīdīšana prom no prospekta par apm. 0,5 m. Par to liecina vēl atsevišķi saglabājušies koka kondukti, kurus R. Černovskis 1939. gadā aizvietojis ar svina gaisa vadiem. [4] 

Tāpat arī reģistrs Flautino 2’, kas izgatavots A. Laukhuff firmā, ievietots instrumentā kāda oriģinālā reģistra vietā, iespējams, A. Krāna firmas remonta laikā 1939. g. 

Nav zināms, kad veikta pedāļa kopeļa veļļu rāmja pārvietošana zemāk par tās sākotnējo atrašanās vietu. Tā rezultātā pedāļa kopelis šobrīd praktiski nefunkcionē. 

1999. gadā ērģeles remontējusi Ugāles ērģeļbūves darbnīca J. Kalniņa vadībā. Veikta instrumenta tīrīšana, neatbilstošās elektroinstalācijas nomaiņa, uzstādīts jauns elektroventilators un gaisa regulēšanas vārsts, salīmētas atlīmējušās koka stabules, veikta 1. manuāļa koka stabuļu nostiprināšana, no alumīnija krāsas attīrītas prospekta stabules, no jauna izgatavotas trūkstošās stabules (sīkāk skat. sadaļā Stabules).

1] Das Inland.-1848.-Sp.469,
2] J. Kalniņš.Ārlavas ev.lut.baznīcas ērģeļu remonta programma.- VKPAI pieminekļu dokumentācijas centrs.-Inv.nr. 58928-10. - 4.lpp.
3] Latviešu Avīzes pielikums.-1866.-Nr.13
4] J. Kalniņš.Ārlavas ev.lut.baznīcas ērģeļu remonta programma.- VKPAI pieminekļu dokumentācijas centrs.-Inv.nr. 58928-10. - 5.lpp.

Avots: Skatīt Latvijas ērģeļu kataloga mājas lapu, sadaļu par Ārlavas baznīcas ērģelēm.

Mazais svētbrīdis

Mozus tiem sacīja: "Ņemiet šos vārdus, ko es jums šodien pavēlēju, pie sirds, jo tā jums nav nekāda nieka lieta, bet gan jūsu dzīvība.
5Moz 32:46,47

Gars dara dzīvu, miesa nelīdz nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir Gars un dzīvība.
Jņ 6:63

Sak 6:1–19
1Jņ 5:1–12
Mt 11:16–24

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »