Februāris

Ērģeles

Ārlavas baznīcas ērģeles būvējis Rīgas ērģeļbūvētājs Augusts Martins. Instruments tapis 2 posmos, no kuriem pirmais datējams ar 1848. gadu, bet otrs – apmēram 20 gadus vēlāk – ap 1870. gadu. [1] 

Ērģeļu tapšanu 2 posmos apliecina arī uz apbūves sienas atrodamais uzraksts: “Neu erbaut von A.Martin Riga/Vergrößert” - “No jauna būvējis A. Martin Rīga/paplašinātas” [2] 

Ir ziņas, ka ap 1866. gadu pie instrumenta darbojies F. Weißenborn. [3] Īsti gan nav zināms, ko tieši viņš darījis. 

Pirmais A. Martin darinājums Ārlavas baznīcai bija vienmanuāļa ērģeles ar 6 manuāļa reģistriem un 1 pedālī. Gan manuāļa, gan pedāļa vējlādes novietotas blakus uz viena rāmja. Paplašinot piebūvēts 2. manuālis, 1. manuāli saglabājot nemainīgu. Tāpat arī piebūvētas jaunas plēšas. 

Izmaiņas skārušas instrumentu arī vēlākos gados. Uz ērģeļu luktas novietotas līdzās apbūvei glabājas cauras plēšas, kuras acīmredzot kalpojušas līdz 1939. gadam. Pēc stila tās gan neatgādina A. Martina darinājumu. 

Kā liecina uzraksts uz apbūves sienas: „Ērģeles tīrītas un skaņotas un jaunas plēšas uzstādītas no firmas A. Krans Rīgā 1939. g. 6. dec. R. Černovskis”. Acīmredzot šajā pašā reizē notikusi arī vējlāžu pabīdīšana prom no prospekta par apm. 0,5 m. Par to liecina vēl atsevišķi saglabājušies koka kondukti, kurus R. Černovskis 1939. gadā aizvietojis ar svina gaisa vadiem. [4] 

Tāpat arī reģistrs Flautino 2’, kas izgatavots A. Laukhuff firmā, ievietots instrumentā kāda oriģinālā reģistra vietā, iespējams, A. Krāna firmas remonta laikā 1939. g. 

Nav zināms, kad veikta pedāļa kopeļa veļļu rāmja pārvietošana zemāk par tās sākotnējo atrašanās vietu. Tā rezultātā pedāļa kopelis šobrīd praktiski nefunkcionē. 

1999. gadā ērģeles remontējusi Ugāles ērģeļbūves darbnīca J. Kalniņa vadībā. Veikta instrumenta tīrīšana, neatbilstošās elektroinstalācijas nomaiņa, uzstādīts jauns elektroventilators un gaisa regulēšanas vārsts, salīmētas atlīmējušās koka stabules, veikta 1. manuāļa koka stabuļu nostiprināšana, no alumīnija krāsas attīrītas prospekta stabules, no jauna izgatavotas trūkstošās stabules (sīkāk skat. sadaļā Stabules).

1] Das Inland.-1848.-Sp.469,
2] J. Kalniņš.Ārlavas ev.lut.baznīcas ērģeļu remonta programma.- VKPAI pieminekļu dokumentācijas centrs.-Inv.nr. 58928-10. - 4.lpp.
3] Latviešu Avīzes pielikums.-1866.-Nr.13
4] J. Kalniņš.Ārlavas ev.lut.baznīcas ērģeļu remonta programma.- VKPAI pieminekļu dokumentācijas centrs.-Inv.nr. 58928-10. - 5.lpp.

Avots: Skatīt Latvijas ērģeļu kataloga mājas lapu, sadaļu par Ārlavas baznīcas ērģelēm.

Mazais svētbrīdis

Kungs noraugās, pārlūkodams it visas zemes, Viņš stiprina sirdi tiem, kas viņam
uzticas!
2L 16:9

Lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir Viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto Viņa svētie, lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir
Viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums, ticīgajiem. Ef 1:18-19

1Moz 41:46–57
1Kor 4:8–21
Mk 3:7–19a

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »