Jūnijs
BET MOZUS TAUTAI TEICA: "NEBAIDIETIES, PALIECIET UN SKATIET KUNGA GLĀBŠANU."
2Moz 14:13
Lai top gaisma

Ārlavas baznīca tagad atrodama arī internetā

iesūtīts: 2007.01.10 22:06
Ārlavas draudzē šajās dienās priecājas par nozīmīgu jaunumu — ir gatava draudzes interneta mājas­lapa www.arlavasbaznica.lv. Mājaslapa tapa ar Latvijas Evaņ­ģēliski luteriskās baznīcas konsistori­jas atbalstu. Gan paši draudzes lo­cekļi, gan citi interesenti tajā varēs atrast ļoti daudzpusīgu informāciju.

Elīna Mierkalne, Talsu Vēstis, 2007. gada 6. janvāris

Ārlavas draudzē šajās dienās priecājas par nozīmīgu jaunumu — ir gatava draudzes interneta mājas­lapa www.arlavasbaznica.lv.

Mājaslapa tapa ar Latvijas Evaņ­ģēliski luteriskās baznīcas konsistori­jas atbalstu. Gan paši draudzes lo­cekļi, gan citi interesenti tajā varēs atrast ļoti daudzpusīgu informāciju. Mājaslapa iespējams iepazīties ar dievkalpojumu laikiem un kārtību, uzzināt, kā pieteikties kristībām un iesvētībām, kā saņemt Svēto Vakar-ēdienu, ja nav iespējas nokļūt diev­kalpojumā, kā kļūt par draudzes lo­cekli. Tie, kam nav vienaldzīga Ārla­vas baznīca un agrākais Ārlavas pagasts, būs interesanti palasīt publi­kācijas par dažādiem svarīgiem noti­kumiem (rakstiem ir iespējams pie­vienot savu komentāru) un iepazīties ar draudzes aktuālajiem projektiem. Vēstures cienītāji atradis informāciju par mācītājiem, kas no 1582. gada līdz pat mūsdienām kalpojuši Ārlavas draudzē, par baznīcas ēkas pastāvēji ganu cauri laikiem, dokumentālas lie­cības un aculiecinieku stāstus, kā ari senas un mūsdienu fotogrāfijas.

Draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts pastāstīja, ka būs cilvēks, kurš regu­lāri atjaunos un papildinās mājaslapa ievietoto informāciju. Draudze cer, ka mājaslapa kalpos tam, lai plašākai sabiedrībai pastāstītu par jaunu­miem, aicinātu uz dievkalpojumiem un dažādiem draudzes dzīves notiku­miem un mudinātu apzināties piede­rību draudzei ne tikai vārdos, bet arī darbos. Ikviens ir aicināts piedalīties mājaslapas tapšanā ar materiāliem par draudzes dzīvi — fotogrāfijām, stāstījumiem, rakstiem vai, pavisam nejaušiem atradumiem. „Katrs, kas kaut reiz ir apmeklējis Ārlavas baznī­cu, zinās sacīt, ka te laiku skaita citā­dāk nekā pilsētu steidzīgajā nemierā. Jēzus Kristus saka: „Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu.”,” rakstīts mājaslapas ievadā.

 

« atpakaļ

Mazais svētbrīdis

Lai jūsu sirdis ir pie Kunga, mūsu Dieva.
1Ķēn 8:61

Pāvils raksta: Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirs- dams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi – iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū.
Flp 3:13–14

Māc 11:1–8
Gal 5:16–24
Mt 16:13–20

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »