Jūnijs
BET MOZUS TAUTAI TEICA: "NEBAIDIETIES, PALIECIET UN SKATIET KUNGA GLĀBŠANU."
2Moz 14:13
Lai top gaisma

Piemiņas plāksnes atklāšana Ārlavas baznīcā

Sestdien, 20. maijā plkst. 12.00 Ārlavas baznīcas zvans iezvanīs nozīmīgu notikumu – Piemiņas koncertu – dievkalpojumu ar piemiņas plāksnes atklāšanu pirmajiem kultūras un izglītības darbiniekiem Ārlavas pagastā – mācītājiem Frīdriham Gustavam Mačevskim un Kārlim Frīdriham Hūgenbergeram, skolotājiem Frīdriham Šteinfeldam, Johanam Meijeram un Fricim Ansabergam.
25. decembris 2006

Koncerts būs pateicība ziedotājiem

Ir noslēgusies ziedojumu akcija Ārlavas baznīcas jumta remontam. Svētdien, 10. aprīlī, Ārlavas dievna­mā notiks pateicības dievkalpojums un koncerts.
25. decembris 2006

Draudze pateicas ikvienam ziedotājam

Janvāra vētrā Ārlavas baznīca cieta ievērojamus zaudējumus. Tā kā bojājumu apmērs bija apmēram 75 procenti ēkas jumta platības vajadzēja meklēt līdzekļus visa jumta atjaunošanai. Nopostītais jumta segums — skārds, bija uzklāts vēl pirms Otrā pasaules kara.
25. decembris 2006

Pavasaris Ārlavās

Sestdienas, 2. aprīļa, „Talsu Vēs­tīs” bija informācija, ka Ērģelnieku mājas piederot „Ārlavas fondam”. Tā ir raksta autores pieļauta kļūda. Šī ēka vienmēr ir bijusi un arī turp­māk būs Ārlavas evaņģēliski luteris­kās draudzes īpašums. Nekad draudze šo ēku nav paredzējusi pārdot.
25. decembris 2006

Domās par dzimteni

Negaidīta un skumja ziņa ir at­nākusi no Amerikas Savienotajām Valstīm, Kalifornijas. Aizsaulē ir aizgājis jaunākais no Ārlavas, Val­demārpils, Rojas draudzē pirms kara kalpojošā mācītāja Jēniha bēr­niem — pastarītis Huberts Joahims Jēnihs.
25. decembris 2006

Atkalredzēšanās, atmiņas… Nekas nav aizmirsts

Kādreizējā Ārlavas mācītāja Alberta Bērziņa māsas Maigas Lapiņas un pašreizējā šīs draudzes mācītāja Mārča Zeiferta mūžam ir krietns pusgadsimts pa vidu. Viņus acīmredzot kopā savedis pats Dievs. Ārlavas baznīcas remonta laikā Mārcis arkveida griestu un baznīcas torņa salaidumā atrada vēsturisku vīstokli, kuru 1949. gadā, no Ārlavas prom braukdams, tur bija atstājis mācītājs Alberts Bērziņš. Skolasbiedrenes Vitas Šēnbergas aizsūtītās „Talsu Vēstis” mudināja Maigas kundzi braukt šurp. Tā bija likteņa zīme atkal satikties ar savu bērnu dienu zemi un atmiņām.
6. janvāris 2004
12

Mazais svētbrīdis

Lai jūsu sirdis ir pie Kunga, mūsu Dieva.
1Ķēn 8:61

Pāvils raksta: Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirs- dams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi – iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū.
Flp 3:13–14

Māc 11:1–8
Gal 5:16–24
Mt 16:13–20

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »