Jūlijs
Iesvētāmie
  
Iesvētības, 20.gs. 30-tie gadi
Iesvētības, 20.gs. 30-tie gadi
Iesvētības, 20.gs. 30-tie gadi
Iesvetības, apm. 1939.-41.gads
Iesvētības, apm. 1941.gads
Iesvētības, 1946.gada 21. jūlijs
Iesvētības, 1948. gads
Iesvētības, 1952. gada 3. augusts
Iesvētības, 1953. gads
Iesvētības Ārlavas draudzē 1946.g. 12. maijs
Iesvētāmo gājiens no mācītājmuižas uz Ārlavas baznīcu 1946.g. 12. maijā
Iesvētāmo gājiens no mācītājmuižas uz Ārlavas baznīcu 1946.g. 12. maijā
Iesvētības 1943.g. Vidū - Valdemārpils mācītājs Krūmiņš
   

Mazais svētbrīdis

Kungs, tiešām, tavas liecības ir mana līksme un manas padomdevējas!
Ps 119:24

Jēzus saka: Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu
nācis tos atmest, bet piepildīt.
Mt 5:17

Joz 2:15–24
Rm 11:13–24
Mt 25:14–30

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »