Februāris
SĀRA TEICA: DIEVS MAN DEVIS SMIEKLUS.
1Moz 21:6a

Domās par dzimteni

iesūtīts: 2006.12.25 19:57
Negaidīta un skumja ziņa ir at­nākusi no Amerikas Savienotajām Valstīm, Kalifornijas. Aizsaulē ir aizgājis jaunākais no Ārlavas, Val­demārpils, Rojas draudzē pirms kara kalpojošā mācītāja Jēniha bēr­niem — pastarītis Huberts Joahims Jēnihs.

Ilze Kārkluvalka „Talsu Vēstis”, 2004. gada 12. augusts

Negaidīta un skumja ziņa ir at­nākusi no Amerikas Savienotajām Valstīm, Kalifornijas. Aizsaulē ir aizgājis jaunākais no Ārlavas, Val­demārpils, Rojas draudzē pirms kara kalpojošā mācītāja Jēniha bēr­niem — pastarītis Huberts Joahims Jēnihs.

Pirms nedaudziem gadiem viņš pē­dējo reizi apciemoja savu dzimteni Latviju un izstaigāja bērnības zemi — Ārlavas mācītājmuižas pamesto terito­riju, Ārlavas kapsētu, kurā guļ arī vi­ņam mīļi cilvēki, Popervāles apkārtni un Talsus, kur viņš reiz mācījies vācu skolā. Tās bija jaukas tikšanās stundas, jo Jēniha kungs, neskatoties uz savu cienījamo vecumu, bija ļoti dzīvesprie­cīgs, enerģisks un ieinteresēts visā.

Vēstulē par tēva pēdējo dzīves lai­ku viņa meita raksta, cik ļoti viņam bija sirdī sava dzimtene, cik svarīgi vi­ņam bija tajā atgriezties kaut tikai kā ceļotājam uz neilgu brīdi. Pirms lielās aiziešanas tēvs ir kārtīgi salicis uz Latviju saviem tuvajiem cilvēkiem nosū­tāmās lietas, un tā reize ar seru vēsti saņēmām arī vēl ar viņa roku rakstītu adresi grāmatai "No Ārlavas līdz Ņu­jorkai".
« atpakaļ

Mazais svētbrīdis

Jēkabs sacīja: No visa, ko Tu man dosi, desmito daļu es atdošu Tev!
1Moz 28:22b

Kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un, kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus. 2Kor 9:6b

Jes 56:1–8 Gal 5:25–6:10 Mk 9:14–29

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »