Svētdarbības
 Ziedojumi
 Publikācijas
Pārdomām
 Laikmetu liecības
 Galerija
 Ceļotājiem
Meklēšana

 
lapas: 1-10  11-15

Šovasar apmeklētājiem ir slēgta Ārlavas luterāņu baznīca. Kamēr pavisam netālu tik neiedomājami lielai platībai nav pieejas traģiskā ugunsgrēka dēļ, te iemesls ir ļoti labs — pašreizējās mūra ēkas 225. gadadienā norit dievnama atjaunošana. Senākās rakstiskās liecības par Ārlavas baznīcu atrodamas no 1383. gada, tagadējā mūra baznīcagan pabeigta 1793. gadā, bet pašreizējo izskatu tā ieguvusi pēc pārbūves 1863. gadā.

 lasīt tālak »
Svētdien, 14. decembrī, Ārlavas ev. luteriskajā baznīcā notika trešās Adventes dievkalpojums. Dievnams bija gaišs un sakopts. Caur augsto logu rūtīm balti saulesstari kā svētīdami sagaidīja ikvienu baznīcēnu.
 lasīt tālak »
Svētdien, 8. jūnijā, Kandavas iecirkņa Ārlavas draudzei būs divkārši svētki – šajā dienā tiks svinēta gan draudzes 625 gadu jubileja, gan baznīcas ēkas 215-tā pastāvēšanas gadskārta. Īpaši aicinātas jubilejas svinībās ir kaimiņu draudzes un ikviens, kuram ir kāda saistība ar Ārlavu pagājušos laikos vai šodien. 

 lasīt tālak »
Svētdien, 10. februārī pēc dievkalpojuma Ārlavas baznīcas sakristejā bija sasaukta draudzes padomes sēde ar mērķi gatavoties draudzes jubilejas svinībām jūnija sākumā.Draudzes padome lēma, ka svētku dienai paredzamas divas daļas – jubilejas svētku dievkalpojums un saviesīgi tematiskā daļa.
 lasīt tālak »
Aizvadītajā sestdienā, kad Ārlavā spīdēja spoža jūlija saule un pūta rietenis, pa savām senču pēdām – bijušo Ārlavas mācītāju Kārļa Fridriha Jēkaba Hūgenbergera (1814-1851) un Kārļa Gideona Urbāna (1851-1891) darbības vietām – pastaigājās un savā dzimtas vēsturē kavējās divas baltvāciešu ģimenes.
 lasīt tālak »
Ārlavas draudzē šajās dienās priecājas par nozīmīgu jaunumu — ir gatava draudzes interneta mājas­lapa www.arlavasbaznica.lv. Mājaslapa tapa ar Latvijas Evaņ­ģēliski luteriskās baznīcas konsistori­jas atbalstu. Gan paši draudzes lo­cekļi, gan citi interesenti tajā varēs atrast ļoti daudzpusīgu informāciju.

 lasīt tālak »
Šī ga­da 4. ap­rī­lī sa­vu ze­mes dzī­vi bei­dza dzej­nie­ce un mūzikas skolotāja Ai­na Zem­de­ga. Vi­ņa vēlējās sa­vu pēdējo at­du­sas vie­tu at­rast ģi­me­nes kapos pie Ār­la­vas baz­nī­cas, ne­tā­lu no vi­ņas bēr­nī­bas un jau­nī­bas dzī­ves vie­tas - Lu­bes dzir­na­vām.
 lasīt tālak »
Sestdien Ārlavas baznīcā notika īpašs dievkalpojums, kurā uz Ārlavas pagasta vēsturi varēja atskatīties muzikālos priekšnesumos un liecībās par cilvēkiem, kas savulaik daudz paveikuši pagasta labā. Baznīcā arī atklāja piemiņas plāksni pirmajiem pagasta kultūras un izglītības darbiniekiem.
 lasīt tālak »
Sestdien, 20. maijā plkst. 12.00 Ārlavas baznīcas zvans iezvanīs nozīmīgu notikumu – Piemiņas koncertu – dievkalpojumu ar piemiņas plāksnes atklāšanu pirmajiem kultūras un izglītības darbiniekiem Ārlavas pagastā – mācītājiem Frīdriham Gustavam Mačevskim un Kārlim Frīdriham Hūgenbergeram, skolotājiem Frīdriham Šteinfeldam, Johanam Meijeram un Fricim Ansabergam.
 lasīt tālak »
Sestdien gandrīz simts Biznesa augstskolas „Turība” sabiedrisko attiecību fakultātes studenti piedalījās Ārlavas novada fonda sadarbībā ar Valdemārpils domi organizētajā talkā.
 lasīt tālak »
lapas: 1-10  11-15
Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes
Copyright 2006; Created by MB Studija »